Φοιτητικά Θέματα

Πρωτοετείς Φοιτητές: (Πληροφορίες – Εγγραφές – Δικαιολογητικά)
COVID-19 – ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΧΟΥΣ Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στήριξη φοιτητών για τον COVID-19 (18/11 – 16/12). Απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής με αποστολή της φόρμας δήλωσης στο: rskf_psy@uoc.gr. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας”.
Αιτήσεις και Δηκαιολογιτικά
– Για Φοιτητές: (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Διδακτορικοί)
– Για Μέλη ΔΕΠ
– Γενικού Ενδιαφέροντος
Φοιτητική Μέριμνα
(Φοιτητική Μέριμνα, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Γραφείο Διαμεσολάβησης, Συμβουλευτικό Κέντρο, Υγειονομική Περίθαλψη, Σίτιση – Στέγαση, Συνήγορος Του Φοιτητή, Αναβολή Στράτευσης, Υποτροφίες – Βραβεία, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα)

Απόφοιτοι (Alumni)

Εγγραφή στην βάση Δεδομένων Αποφοίτων Ιατρικής Σχολής

Αν είστε απόφοιτος εγγραφείτε στην βάση δεδομένων αποφοίτων της σχολής (αν δεν το έχετε κάνει ήδη)

Επιτροπή Διασύνδεσης

Θερινά Σχολεία Ιατρικής Σχολής

(Η Επιτροπή Διασύνδεσης στηρίζει τους/τις φοιτητές/-τριες και αποφοίτους στον προσανατολισμό και σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, αλλά και στη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, ανακοινώνοντας διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα…)

Πανεπιστημιακή Ζωή

(Πολιτιστικές Ομάδες, Αθλητικές και Κοινωνικές Δραστηριότητες, Επιστήμων Πολίτης…)

Σύλλογοι Προπτυχιακών Φοιτητών Σύλλογοι Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων των Σχολών ή άλλων επί μέρους οργανώσεων και ομίλων…)
HelMSIC - Hellenic Medical Students' International Committee
(Προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι φοιτητές έχουν τη παράλληλη δυνατότητα επαφής με ξένους πολιτισμούς και κουλτούρες…)

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης

(Η Βιβλιοθήκη αποτελεί ενιαίο οργανισμό – και αυτό συνιστά μία από τις πολλές καινοτομίες που εισήγαγε στα εκπαιδευτικά μας πράγματα στα εικοσιπέντε χρόνια της λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο Κρήτης…)

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο)

(Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας…)

ΕΥΔΟΞΟΣ (Συγγράμματα) – Eduportal
  • (Οι φοιτητές σύμφωνα με την επιλογή – δήλωση μαθημάτων που κάνουν δικαιούνται τα αντίστοιχα συγγράμματα. Η διαδικασία για την δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ…)
  • (Η Εφαρμογή Eduportal έχει ως στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας…)