Υποτροφίες Π.Κ. Κληροδοτήματος “Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη”

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023
Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη"
  1. Αποτελέσματα Υποτροφιών Μανασάκη
  2. Προκήρυξη Υποτροφιών Μανασάκη
  3. Ανακοίνωση Τμήματος Ιατρικής
  4. Αίτηση υποτροφιών Μανασάκη
  5. Φόρμα Σύντομου Βιογραφικού
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986
  7. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
τηλέφωνο: 2810.39.4620
fax: 2810.39.4569
email: secrupgr@med.uoc.gr