Ακαδημαϊκές Διακρίσεις και Βραβεύσεις

2020
2019
2016
2015 2014 2013 2012
  • Εκλογή καθηγητή Αντωνίου Μακρυγιαννάκη ως μέλος της Ακαδημίας της Γερμανικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας
2011
  • Εκλογή καθηγητή Αντωνίου Μακρυγιαννάκη ως Executive Board Member of ESCI ( European Society Clinical Investigation)
2010
  • Τιμητική διάκριση του IKY στον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Γερμανάκη: Erasmus IP "From Sound to Ultrasound"
2009
  • Εκλογή καθηγητή Αντωνίου Μακρυγιαννάκη ως Executive Board Member of European Society Human Reproductive Embryology
2007 2001