Ακαδημαϊκές Διακρίσεις και Βραβεύσεις

2020
2019
2016
2015 2014 2013 2012
  • Εκλογή καθηγήτριας Κυριακής Θερμού ως Chair, Communication Committee, FENS, member of FENS Executive Committee και Governing Council
  • Εκλογή καθηγητή Αντωνίου Μακρυγιαννάκη ως μέλος της Ακαδημίας της Γερμανικής Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας
2011
  • Εκλογή καθηγητή Αντωνίου Μακρυγιαννάκη ως Executive Board Member of ESCI ( European Society Clinical Investigation)
2010
  • Τιμητική διάκριση του IKY στον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Γερμανάκη: Erasmus IP "From Sound to Ultrasound"
2009
  • Εκλογή καθηγητή Αντωνίου Μακρυγιαννάκη ως Executive Board Member of European Society Human Reproductive Embryology
2007 2003
  • Εκλογή καθηγήτριας Κυριακής Θερμού ως Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Βασικής και Κλινικής Φαρμακολογίας
  • Εκλογή της καθηγήτριας Κυριακής Θερμού ως μέλος, NENS (Νetwork European Νeuroscience Schools), Federation of European Neuroscience Societies (FENS)
2001