Τεχνικά Θέματα, Προβλήματα, Βλάβες

- Σύνδεση Η/Υ, Εκτυπωτή, ή άλλου μηχανήματος Ιατρικής Σχολής με το δίκτυο του Π.Κ.
- Wi-Fi (Σύνδεση (ή προβλήματα) Η/Υ, Εκτυπωτή, ή άλλου μηχανήματος Ιατρικής Σχολής με Ασύρματο Δίκτυο Π.Κ.)
- Προβλήματα σύνδεσης Η/Υ, Εκτυπωτών, ή άλλων μηχανημάτων Ιατρικής Σχολής με το δίκτυο του Π.Κ.
Συνδεσιμότητα Μηχανήματος Ιατρικής Σχολής στο Δίκτυο Π.Κ.

Αίτημα που αφορά τη Συνδεσιμότητα Μηχανήματος Ιατρικής Σχολής στο Δίκτυο Π.Κ. ...
(Στην ιστοσελίδα helpdesk.ucnet.uoc.gr που ανοίγει, για να μπείτε, συμπληρώστε μονάχα το πρόθεμα του email σας και κατόπιν τον κωδικό που σας έχει δοθεί. Ακολούθως συμπληρώστε στην Ηλεκτρονική Φόρμα το Αίτημα σας).
Βλάβη Μηχανήματος Ιατρικής Σχολής

- Βλάβη Η/Υ, Εκτυπωτή, FAX, ή άλλου μηχανήματος της Ιατρικής Σχολής.
Αίτημα που αφορά τη Βλάβη Μηχανήματος Ιατρικής Σχολής...
(Στην ιστοσελίδα helpdesk.ucnet.uoc.gr που ανοίγει, για να μπείτε, συμπληρώστε μονάχα το πρόθεμα του email σας και κατόπιν τον κωδικό που σας έχει δοθεί. Ακολούθως συμπληρώστε στην Ηλεκτρονική Φόρμα το Αίτημα σας).
elearn: Υποστήριξη Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
(Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης Πανεπιστημίου Κρήτης - elearn)

elearn: (Προβλήματα Σύνδεσης) - (Εξουσιοδότηση Επεξεργασίας Αρχείων)
Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Web Hosting

Ονοματολογία Διαδικτυακών Χώρων (URL) της μορφής:
(http://yourname.med.uoc.gr) ή (www.med.uoc.gr/yourname)

Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών Π.Κ.
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - 2810.39.3312 - helpdesk@uoc.gr)