Τηλεφωνία: Θέματα και Προβλήματα

- Νέα Τηλεφωνική Σύνδεση - Παροχή (για τη δημιουργία νέας σύνδεσης) - Μεταβολή Τηλεφωνικών Υπηρεσιών - Αλλαγή Φραγής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών (για τη αλλαγή φραγής τηλεφωνικής σύνδεσης από αστικά σε υπεραστικά) Για το Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέλος της Ιατρικής Σχολής, παρακαλούμε: (Εκτυπώστε και συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα (σε μορφή PDF) και καταθέστε την στην κεντρική γραμματεία της Ιατρικής Σχολής προς έλεγχο του αιτήματος σας και υπογραφή από την Κοσμητεία.) ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ / ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Σύνδεση Αυτόματου Τηλεφωνητή - Βλάβη Αυτόματου Τηλεφωνητή - Προβλήματα Χειρισμού Τηλεφωνικής Συσκευής - Άλλες Αιτήσεις και Προβλήματα Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών Π.Κ.: (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - 2810.39.3312 - helpdesk@uoc.gr)