ΕΥΔΟΞΟΣ (Συγγράμματα) – Eduportal

ΕΥΔΟΞΟΣ Οι φοιτητές σύμφωνα με την επιλογή – δήλωση μαθημάτων που κάνουν δικαιούνται τα αντίστοιχα συγγράμματα. Η διαδικασία για την δήλωση συγγραμμάτων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ.

Το πρόγραμμα “Εύδοξος” αφορά στην αυτοματοποίηση της επιλογής και διανομής των συγγραμμάτων, για όλα τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της Επικράτειας.

Για τη δήλωση συγγραμμάτων απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης (username – password) που χορηγούνται στους εγγεγραμμένους φοιτητές από το οικείο Τμήμα και χρησιμοποιούνται για το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που το ίδρυμα παρέχει στους φοιτητές του. Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν έχουν λάβει τους σχετικούς κωδικούς καθώς και για τυχόν άλλα προβλήματα πρόσβασης, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν συγγράμματα του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν ή και μικρότερου εξαμήνου αν δεν έχουν παραλάβει σύγγραμμα. ΕΥΔΟΞΟΣ
Οι προθεσμίες δήλωσης καθορίζονται από το ΕΥΔΟΞΟΣ και η ενημέρωση των φοιτητών γίνεται με ανακοίνωση στο Eduportal
Eduportal
Η Εφαρμογή Eduportal έχει ως στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών δίνοντας τους τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου σε διάφορες υπηρεσίες της Γραμματείας. Πρόκειται για ένα εργαλείο ειδικά σχεδιασμένο που αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση και την αλληλεπίδραση των φοιτητών με την γραμματεία τους μέσω WEB. Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν δηλώσεις μαθημάτων, να ελέγχουν τα στοιχεία που τους αφορούν (βαθμολογία μαθημάτων, κτλ) και να κάνουν αιτήσεις προς τη Γραμματεία μέσω του διαδικτύου.