Επιτροπή Διασύνδεσης

  1. Νέα – Ανακοινώσεις
  2. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών
  3. Αγορά εργασίας – Ιατρική εκπαίδευση
  4. Συμβουλευτική
  5. Εγγραφή στην βάση Δεδομένων Αποφοίτων Ιατρικής Σχολής
    Αν είστε απόφοιτος εγγραφείτε στην βάση δεδομένων αποφοίτων της σχολής (αν δεν το έχετε κάνει ήδη)
  6. Επικοινωνία
Ενημερωτική Εκδήλωση Τελειοφοίτων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Συμβουλευτική

Επικοινωνία
Σπυριδάκη Δέσποινα
Τηλ.: 2810.39.4919
email: spyridad@uoc.gr