Το Πρόγραμμα της Βοστώνης

Πρόγραμμα Ανταλλαγών με Αμερικάνικα Πανεπιστήμια

Το Δεκέμβριο του 1999 υπεγράφη διμερής συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών, μελών ΔΕΠ και ερευνητών, με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. Το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 με τη βοήθεια του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου της Νέας Αγγλίας έγινε η ανταλλαγή των 10 πρώτων φοιτητών. Κάθε χρόνο 15 φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής επιλέγονται και φοιτούν για ένα μήνα σε κλινικές ή εργαστήρια στις ΗΠΑ. Η κλινική εκπαίδευση στις Η.Π.Α. είναι συστηματική, εντατική, συνεχής και αποβλέπει στη δημιουργία κλινικών γιατρών με επαγγελματική ενημέρωση και επάρκεια. Η ενασχόληση με την έρευνα ανοίγει το δρόμο σε όσους επιθυμούν μαζί με την κλινική τους εξειδίκευση να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα. Σε αυτήν την κατηγορία είναι οι κάτοχοι MD-PhD ή όσοι γιατροί επενδύσουν αρκετά χρόνια σε έρευνα υπό μορφή fellowship.

Επιλογή φοιτητών και στόχοι του προγράμματος

Η επιλογή των κατάλληλων φοιτητών για το πρόγραμμα ανταλλαγών είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος, την μακρόχρονη επιβίωση του και την επίτευξη των στόχων του για τους εξής λόγους: Οι φοιτητές που θα επιλέγονται, θα εκπροσωπούν το Τμήμα Ιατρικής.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
α) να γνωρίζουν καλά αγγλικά,
β) να έχουν πολύ καλή απόδοση στην ειδικότητα που θέλουν να κάνουν κλινική άσκηση,
γ) να έχουν πολύ καλό μέσο όρο βαθμολογίας και
δ) να μη χρωστούν χωρίς λόγο μαθήματα προκλινικών ετών.
Τα προσόντα των φοιτητών θα στοιχειοθετούνται από πιστοποιητικά γνώσης αγγλικών, αντίγραφο βαθμολογίας και από συνέντευξη με την επιτροπή ανταλλαγών του Τμήματος.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να επιλεγούν οι καλύτεροι των φοιτητών. Επιδιώκεται οι φοιτητές αυτοί να έχουν προοπτική να αξιοποιήσουν μεταγενέστερες ευκαιρίες μετεκπαίδευσης και κλινικής άσκησης, να γίνουν ηγέτες στο χώρο τους και να βοηθήσουν άλλους φοιτητές και συναδέλφους τους στο μέλλον.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:
-) Medical Student Exchange Program
-) Representative successes of the Crete-BU medical student exchange program

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Εύη Κορτσιδάκη
Τηλ: 2810 394797
Fax: 2810 394811
e-mail: intreloff@med.uoc.gr