Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο)

Για να αποκτήσετε ακαδημαϊκή ταυτότητα θα πρέπει να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση academicid.minedu.gov.gr.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε την ηλεκτρονική αίτησή σας θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης (username – password) που σας δόθηκαν από τη Γραμματεία Προπτυχιακών του Τμήματός μας κατά την εγγραφή σας.

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά μηχανικής αντοχής, και ασφάλειας έναντι πλαστογραφίας. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο).

Οι ταυτότητες θα παραδίδονται στο σημείο παραλαβής που εσείς θα επιλέξετε κατά την υποβολή της αίτησής σας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που δεν δικαιούστε Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.