Καταταρκτήριες

Category

Σας ενημερώνουμε ότι, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 06/02/2024 έως και 12/02/2024 ηλεκτρονικά στο email: pro-gram@med.uoc.gr Επίσης, απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής: 1. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής 2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου 3. 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας 4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ Οι κωδικοί και...
Read More