Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις κατατακτήριες εξετάσεις θα γίνονται
καθημερινά από τις 06/02/2024 έως και 12/02/2024 ηλεκτρονικά στο email: pro-gram@med.uoc.gr

Επίσης, απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:
1. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής
2. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
3. 1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Οι κωδικοί και οι βεβαιώσεις σπουδών θα δοθούν μετά το πέρας των εγγραφών.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2810394510, 2810394927

Έντυπα Κατατακτηρίων Εξετάσεων (μόνο για Επιτυχόντες):

Κατηγορίες