Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόσκληση παρακολούθησης της 5ης διαδικτυακής συνάντησης του ΚΕΔΙΜΑ-TotT

Πρόσκληση για την παρακολούθηση της 5ης διαδικτυακής συνάντησης ΚΕΔΙΜΑ-ΤotT ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:30 έως 15:00 με τίτλο: «Συλλογικά αναστοχαστική μάθηση και διδακτική αξιοποίηση πολυγραμματισμών και πολυτροπικότητας μέσω της πλατφόρμας Perusall» «Reflective participatory learning and teaching approaches to multi-literacy and multimodality through the Perusall platform»

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες