Φοιτητική Μέριμνα

Category

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετέχει από το 2019 ως εταίρος στον πρώτο Όμιλο Διεθνούς Κινητικότητας του προγράμματος Erasmus στην Ελλάδα, (ΚΑ 107), με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κι εταίρους το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.Στόχος του προγράμματος είναι η κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση και η μετακίνηση προσωπικού...
Read More
Παράταση προθεσμίας διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση για τις κατηγορίες νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών από μετεγγραφή και αθλητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τους νεοεισερχόμενους από μεταγραφή και αθλητές προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρατείνεται έως και… Παρακαλούμε...
Read More
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 Στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινωνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης και για την απρόσκοπτη συνέχιση των Δράσεων που αφορούν τη Δωρεάν Μετακίνηση προς τις Πανεπιστημιουπόλεις στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, παρακαλούνται οι ενεργοί φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών που ανήκουν στις ομάδες:...
Read More