Φοιτητική Μέριμνα

Παράταση προθεσμίας διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση

Παράταση προθεσμίας διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για σίτιση ή/και στέγαση για τις κατηγορίες νεοεισερχόμενων προπτυχιακών φοιτητών από μετεγγραφή και αθλητές, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σίτιση και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τους νεοεισερχόμενους από μεταγραφή και αθλητές προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρατείνεται έως και… Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες