Τομέας Mορφολογίας

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Ο Τομέας Μορφολογίας περιλαμβάνει τα Εργαστήρια:
  • Ανατομίας
  • Ιστολογίας – Εμβρυολογίας
  • Παθολογικής Ανατομικής (Ιστοπαθολογία, Κυτταρολογία, Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Ανοσοϊστολογίας)
  • Ιατροδικαστικών Επιστημών και Τοξικολογίας (Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας, Ιατροδικαστικής)
Ο Τομέας έχει 9 μέλη με έντονη παρουσία σε όλο το φάσμα των ακαδημαϊκών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και κλινικών δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη του Τομέα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι συνεχείς προσπάθειές μας για υψηλού επιπέδου ιατρική εκπαίδευση και έρευνα αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα των κοινών ακαδημαϊκών μας αξιών και έχουν ως αποτέλεσμα τις ξεχωριστές ακαδημαϊκές επιτυχίες των μελών του Τομέα μας, όπως αυτές αντανακλώνται στις δημοσιεύσεις τους, στον αριθμό των διεθνών αναφορών και σε άλλους δείκτες του ακαδημαϊκού έργου. Όντας προσηλωμένοι και δεσμευμένοι στις προαναφερθείσες αξίες, στοχεύουμε στην κατάκτηση και διατήρηση της επιστημονικής και ακαδημαϊκής αριστείας. Πιστεύουμε ότι η παραπάνω στόχευση αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για την προσφορά στους φοιτητές μας, μιας σειράς εφοδίων υψηλού επιπέδου σ’ ένα ανταγωνιστικό διεθνές επιστημονικό περιβάλλον και από την άλλη πλευρά, παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στην κοινωνία. Ιωάννης Τσιαούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας Διευθυντής Τομέα Μορφολογίας
Τομέας Μορφολογίας
Τομέας Μορφολογίας