Τομέας Mορφολογίας – (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ
(Ι. Τσιαούσης)
Επίκεντρο της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου τα τελευταία χρόνια είναι η μεταφραστική έρευνα στον καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά προγράμματα και πρωτόκολλα που βρίσκονται σε εξέλιξη στοχεύουν στην ανίχνευση και τη μελέτη πιθανών βιοδεικτών όπως η ενεργότητα της τελομεράσης, η συχνότητα των μικροπυρήνων, το μήκος των τελομερών και το εντερικό μικροβίωμα σε διάφορες κατηγορίες ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού. Παραλλήλως, διερευνάται η πιθανή συσχέτιση των μεταβολών των πιθανών βιοδεικτών με την ανταπόκριση στη θεραπεία (σύγκριση με υπάρχοντες, καθιερωμένους στην κλινική πράξη, προγνωστικούς βιολογικούς δείκτες καθώς και με την απεικονιστική μελέτη της ανταπόκρισης που αποτελεί μέρος της παρακολούθησης «ρουτίνας» των ασθενών αυτών). Ειδικότερα όσον αφορά το εντερικό μικροβίωμα μελετάται η συσχέτισή του με το στοματοφαρυγγικό μικροβίωμα και οι μεταβολές του πριν και μετά από διάφορες διαγνωστικές κι επεμβατικές παρεμβάσεις στο παχύ έντερο και το ορθό.
– Website: http://anatomy.med.uoc.gr/

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

(Νικίτοβιτς-Τζανακάκη Ντράγκανα) Ανάλυση του βιολογικού ρόλου των μικρών πλούσιων σε λευκίνη πρωτεογλυκανών (SLRP) της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Ο ρόλος της διακοσμιτίνης (Decorin) στην EGFR-σχετιζόμενη κυτταρική σηματοδότηση στα κύτταρα του ανθρώπινου οστεοσαρκώματος. Η δράση της λουμικάνης (Lumican) στην κυτταρική αύξηση, μετανάστευση και χημειοταξία κυττάρων μελανώματος, οστεοσαρκώματος και καρκίνου του παχέος εντέρου. Περικυττάρια θεμέλια ουσία καρκινικών κυττάρων. Ανάλυση του μονοπατιού της βιοσύνθεσης υαλουρονικού οξέως (Hyaluronan) και βερσικάνης (Versican) στα κύτταρα του ανθρώπινου ινοσαρκώματος. Έλεγχος της βιοσύνθεσης τους από την επίδραση των αυξητικών παραγόντων (TGFb, FGF, PDGF-BB). Η σημασία των γλυκοζαμινογλυκανών στον καρκίνο. Ο ρόλος των αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης (chondroitin sulfate A) στην κυτταρική αύξηση, προσκόλληση και χημειοτακτική μετανάστευση. Ανάλυση της επίδρασης των αλυσίδων chondroitin sulfate στο μονοπάτι σηματοδότησης του PDGF-ΒΒ σε κύτταρα ινοβλαστοειδούς προέλευσης. Ο ρόλος της ηπαρίνης (heparin) σε καρκινικά κύτταρα παχέως εντέρου. Μεμβρανικές πρωτεογλυκάνες. Η βιοσύνθεση και ο ρόλος των συνδεκανών (syndecans) στο μελάνωμα και στο ινοσάρκωμα του ανθρώπου. Η ειδική επίδραση των υποπεριοχών της συνδεκάνης 1 στον πολλαπλασιασμό, προσκόλληση και κυτταρική μετανάστευση. – Website: http://histology.med.uoc.gr/

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

(Ε.Σταθόπουλος, Α.Καλογεράκη, Μ.Τζαρδή) Ο λεμφαδένας φρουρός και ο προγνωστικός/προβλεπτικός ρόλος των μικρομεταστάσεων στο καρκίνωμα του μαστού. Μόρια τα οποία παίζουν ρόλο στη μεταστατική διαδικασία. Μοριακοί δείκτες σε σχέση με τον τύπο των μεταστάσεων των καρκινωμάτων του μαστού. «Τriple negative” (ER-/PR-/HER2- negative) καρκινώματα του μαστού. Μελέτη των μεταλλάξεων του γονιδίου HER2, της αντίστοιχης μεταγραφής και μετάφρασης. Σύγκριση με τον προκύπτοντα ανοσοφαινότυπο, την έκφραση του EGFR και την ενίσχυση (amplification) των HER2 και ΕΓΦΡ γονιδίων. Συσχέτιση με την απάντηση στη στοχευμένη θεραπεία. Οδοί μεταβίβασης του σήματος σε σχέση με την έκφραση των Era, Erβ, PRA και PRB υποδοχέων στο καρκίνωμα του μαστού. Συσχέτιση με την απάντηση ή την αντίσταση στην ορμονοθεραπεία. Υποδοχείς αυξητικών παραγόντων (EGFR, VEGFR) και μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS στο καρκίνωμα του παχέος εντέρου, ως δείκτες της στοχευμένης θεραπείας. Μεταλλάξεις των γονιδίων KRAS και c-MET, και έκφραση της πρωτεΐνης του γονιδίου επιδιόρθωσης ERCC1 στα καρκινώματα του στομάχου, ως δείκτες της στοχευμένης θεραπείας. Έκφραση των πρωτεϊνών Cyclin-D1, Cyclin-E, και Cyclin-A σε σχέση με τους αναστολείς τους p21, p27 και p16 στα καρκινώματα του παχέος εντέρου, ως προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες. Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και απόπτωση μεταστατικών νεοπλασμάτων. Κυτταρολογική μελέτη σε εξιδρώματα της περιτοναϊκής κοιλότητας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

(Ε. Κρανιώτη) Εφαρμογή της μεταθανάτιας ιατρικής απεικόνισης στην ιατροδικαστική διερεύνηση του θανάτου και την ταυτοποίηση. Μελέτη των βίαιων θανάτων σε σχέση με τις κοινωνικοπολιτικές μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών στην Κρήτη. Ανάπτυξη μεθόδων ανακατασκευής του βιολογικού προφίλ (φύλο, ηλικία, ανάστημα, εθνικότητα) από την εξέταση του σκελετού βασιζόμενοι σε μορφολογικές, ιστομορφομετρικές και φυσικοχημικές μεταβλητές. Πειραματική διερεύνηση των μηχανισμών τραύματος (θλαστικά, βαλλιστικά) με εφαρμογή δύναμης σε προσομοιώσεις ανθρώπινων ανατομικών περιοχών (πχ κεφαλής). Ανακατασκευή περιστατικών ανθρωποκτονιών ιστορικού-αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

(A.Tσατσάκης) Αξιολόγηση της βαρύτητας της χρόνιας η/και πρόσφατης έκθεσης σε φυτοφάρμακα και περιβαλλοντικούς ρυπαντές με χρήση της τμηματικής εξέτασης των τριχών και την συσχέτιση της έκθεσης αυτής με προβλήματα υγείας του πληθυσμού και ειδικότερα ιατρικά ευρήματα για την έγκυο γυναίκα και το έμβρυο και άλλες νευρολογικές διαταραχές. Αξιολόγηση της βαρύτητας της εξάρτησης σε ναρκωτικές ουσίες με βάση εργαστηριακά ευρήματα από χρωματογραφικες–φασματομετρικες αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων ειδικότερα σε τμήματα τριχών. Φασματομετρικη ανάλυση μαζών, ταυτοποίηση και προσδιορισμός ειδικών και μη ειδικών μεταβολιτών διαφόρων ξενοβιοτικών σε βιολογικά δείγματα. Εξέταση πολυμορφισμών των γονιδίων PON και CYP σε πληθυσμιακές ομάδες επαγγελματικά εκτεθειμένες σε φυτοφάρμακα. Βασικός εξοπλισμός: LC-MS and GC-MS/MS (Shimadzu, Thermo-Finnigan).