Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο e-Mail Τηλέφωνο
Διβινή Κυριακή Διδάσκουσα Ιατρικών Αγγλικών kdivini@med.uoc.gr +30.2810.39.4773