Έλληνες του Εξωτερικού (Ομογενείς)

Οι επιτυχόντες της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας οφείλουν οι ίδιοι να καταθέσουν για έλεγχο στις Γραμματείες των Σχολών και Τμημάτων επιτυχίας τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους. (Εγκύκλιος Υπουργείου: Πληροφορίες, Οδηγίες, Διαδικασία Εγγραφής, Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, …)