Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Εισαγωγή πτυχιούχων στο Αγγλόφωνο ΠΜΣ «Άσκηση και φυσική αποκατάσταση σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα»

Εισαγωγή πτυχιούχων στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και φυσική αποκατάσταση σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα» (MSc in Exercise and exercise based cardiac rehabilitation in patients with cardiac diseases) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής προερχόμενοι από:

α) Σχολές και Τμήματα  Ιατρικής ή Νοσηλευτικής.

β) Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας και Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 23  Ιουνίου 2024

https://mscs.uoc.gr/cardio/

Κατηγορίες