Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Τελικό Συνέδριο του Ερευνητικού Δικτύου EUNet-INNOCHRON

Τελικό Συνέδριο του Ερευνητικού Δικτύου EUNet-INNOCHRON του Ευρωπαικού Προγράμματος COST

Μεγάλο διεθνές ιατρικό συνέδριο λαμβάνει χώρα 4 εως 6 Απριλίου, 2024
στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά. Πρόκειται για το συνέδριο του Ερευνητικού Δικτύου EuNet-INNOCHRON (European Network for the Innovative Diagnosis and Treatment of Chronic Neutropenias – Ευρωπαικό Δίκτυο για την Πρωτοποριακή Διάγνωση και Θεραπεία των Χρόνιων Ουδετεροπενιών) στο πλαίσιο του ερευνητικού Ευρωπαϊκού προγράμματος COST (Cooperation in Science and Technology) της Ευρωπαικής Ένωσης το οποίο επικεντρώνεται στην έρευνα στις ουδετεροπενίες.

Το Δίκτυο EuNet-INNOCHRON συντονίζεται την Καθηγήτρια Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής ΠαΓΝΗ Ελένη Παπαδάκη και συμμετέχουν ερευνητές από 32 χώρες καθώς και η Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία. Στο συνέδριο, θα συμμετάσχουν διά ζώσης 90 ερευνητές από 23 χώρες.

Ο στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο του Δικτύου και αφορά κυρίως την αναγνώριση των ουδετεροπενικών καταστάσεων – σε παιδιά και ενηλίκες – και την πρόληψη της εξέλιξης τους σε οξεία λευχαιμία, τα νέα ερωτήματα που έχουν προκύψει, και οι προοπτικές συνέχισης της συνεργασίας των ερευνητών. Σύμφωνα με…

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση…

Κατηγορίες