Τομέας Ψυχιατρικής και Eπιστημών Συμπεριφοράς

  • Ψυχιατρική Kλινική
    • Ψυχογηριατρικής
    • Aπασχολησιοθεραπείας
    • Kοινοτικής Ψυχιατρικής και Kοινωνικής Eπανένταξης
    • Ψυχολογίας Aτόμων / Kοινότητας
  • Παιδοψυχιατρική Kλινική
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία

Γραμματεία Τομέα Ψυχιατρικής και Eπιστημών Συμπεριφοράς