Τομέας Aκτινολογίας

Ο Τομέας Ακτινολογίας αποτελείται από τα κάτωθι 4 Εργαστήρια:

Στον Τομέα Ακτινολογίας υπηρετούν 12 μέλη ΔΕΠ με προσήλωση στην:

  • παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα "Ιατρική Φυσική", "Ακτινολογία", "Πυρηνική Ιατρική" και "Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία" σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και σε ειδικευόμενους ακτινολόγους, πυρηνικούς ιατρούς, ακτινοθεραπευτές-ογκολόγους και φυσικούς νοσοκομείου-ακτινοφυσικούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
  • έρευνα στο ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο των εφαρμογών ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών για διάγνωση και θεραπεία παθήσεων.
  • παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ακτινολογίας συμμετέχουν σε πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που διοργανώνει, συνδιοργανώνει ή συμμετέχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέροντας ένα εξαιρετικό περιβάλλον για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Καθηγητής Κώστας Περισυνάκης, MSc, PhD
Διευθυντής Τομέα Ακτινολογίας