Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Θέση / Τομέας e-Mail Τηλέφωνο
Αγγελάκη Κωνσταντίνα Τομέας Μητέρας-Παιδιού mcsecr@med.uoc.gr 2810.39.4930
Βαλούρδου Ελίνα Τομέας Bασικών Iατρικών Eπιστημών tbesecr@med.uoc.gr 2810.39.4540
Γκογκόσης Γεώργιος Επιμελητής Ιατρικής Σχολής 2810.39.4799
Δουκουμετζίδη Ευγενία Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών postgradsecr@med.uoc.gr 2810.39.4868
Κατζιλάκη Ελευθερία Τομέας Eργαστηριακή Iατρικής labmedsec@med.uoc.gr 2810.39.4570
Κουτσογιαννάκη Ειρήνη Γραμματεία Ιατρικής Σχολής koutsoge@uoc.gr 2810.39.4762
Μηναδάκη Χρυσούλα Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών minadak@uoc.gr 2810.39.4927
Μωραϊτάκη Ειρήνη Γραμματεία Ιατρικής Σχολής moraitakieir@uoc.gr 2810.39.4869
Πανάγου Μαρία Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών postgradsecr@med.uoc.gr 2810.39.4526
Περογαμβράκη Αμαλία Γραμματεία Τομέα Παθολογίας secrintm@med.uoc.gr 2810.39.4770
Σκουλά Μαρία Γραμματεία Διδακτορικών Σπουδών maria.skoula@uoc.gr 2810.39.4620
Τζωράκη Ελευθερία Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών tzorakie@uoc.gr 2810.39.4510
Χορευτάκη Δέσποινα Γραμματεία Ιατρικής Σχολής choreftaki@uoc.gr 2810.39.4846