Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος – Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ (ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ  ΔΕΠ)
ΚΟΙΝΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ   ΣΩΜΑΤΟΣ   ΚΑΙ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   ΕΚΛΟΓΗΣ-ΕΞΕΛΙΞΗΣ   ΜΕΛΩΝ   ΔΕΠ

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017