Πράξη Συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης Ιατρικής Σχολής

Αποτελέσματα Εκπροσώπων Τομέων μελών ΔΕΠ στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής (2023-2024):
Ανακήρυξη Yποψηφίων Τομέων, μελών ΔΕΠ, στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής (2023-2024):