Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων μελών ΔΕΠ για τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής (2024-2025)