Σύμβουλοι Σπουδών / Συνήγορος του Φοιτητή

Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής ότι έχει οριστεί για κάθε φοιτητή ένα μέλος Δ.Ε.Π. που θα λειτουργεί ως Σύμβουλος Σπουδών για όλα τα έτη των σπουδών του.

Το έργο των Συμβούλων Σπουδών είναι να καθοδηγούν και να υποστηρίζουν τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους αλλά και σε προσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους, καθώς και να υποδεικνύουν στους φοιτητές τον βέλτιστο τρόπο για την επίτευξη των ατομικών τους στόχων σε κάθε επίπεδο των σπουδών τους. Στα προχωρημένα έτη των σπουδών, οι Σύμβουλοι θα βοηθήσουν τους φοιτητές να διαμορφώσουν την καλύτερη δυνατή αντίληψη για την επαγγελματική τους ζωή.

Ο θεσμός είναι προαιρετικός, ενθαρρύνονται ωστόσο οι φοιτητές να έρθουν σε επικοινωνία με τους Συμβούλους τους καθώς είμαστε σίγουροι ότι η ακαδημαϊκή συμβουλευτική θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σπουδών τους.