Πότε και πώς θα δηλώσω τα μαθήματά μου;

Κατά την εγγραφή σας θα πάρετε από τη Γραμματεία ένα έντυπο με τους κωδικούς με τους οποίους θα έχετε πρόσβαση στην εφαρμογή Eduportal

Η ανωτέρω εφαρμογή, η οποία αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, σας παρέχει τη δυνατότητα να ανανεώνετε την εγγραφή σας στο τρέχον εξάμηνο και συγχρόνως να υποβάλλετε τη δήλωση προτίμησης μαθημάτων, εντός της τιθέμενης προθεσμίας, η οποία θα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.