Υποχρεωτικά Μαθήματα (Παλαιό ΠΠΣ)

1ο Εξάμηνο

Ιατρική Φυσική
Χημεία
Βιολογία Α
Κοινωνία και Υγεία
Ανατομία Μυοσκελετικού
Ιατρικά Αγγλικά Α
2ο Εξάμηνο

Βιολογία Β
Βιοχημεία Α
Φυσιολογία Α
Βιοστατιστική
Νευροανατομία
Ιατρικά Αγγλικά Β
3ο Εξάμηνο

Φυσιολογία Β
Τοπογραφική Ανατομία Α
Ιστολογία Α
Eμβρυολογία Α
Βιοχημεία Β
Βασική Ανοσολογία
Ιστορία της Ιατρικής
Ιατρικά Αγγλικά Γ
Διατροφή
4ο Εξάμηνο

Φυσιολογία Γ
Τοπογραφική Ανατομία Β
Ιστολογία Β
Εμβρυολογία Β
Παθοφυσιολογία Α
Μικροβιολογία Α
Ιατρικά Αγγλικά Δ
5ο Εξάμηνο

Παθοφυσιολογία Β
Εργαστηριακή Ιατρική / Ανοσολογία
Μικροβιολογία Β
Φαρμακολογία Α
Γενική Παθολογική Ανατομική
Επείγουσα Ιατρική
Μοριακή Ιατρική
6ο Εξάμηνο

Ειδική Παθ. Ανατομία
Παθολογία Α (Προπαιδευτική)
Χειρουργική Α (Προπαιδευτική)
Φαρμακολογία Β
Τοξικολογία
Επιδημιολογία / Δημόσια Υγεία
7ο Εξάμηνο

Παθολογία Β
Ορθοπαιδική
Ουρολογία
ΩΡΛ
Ακτινολογία – Ιατρική Απεικόνιση Α
Νευρολογία
Ψυχιατρική
Οφθαλμολογία
8ο Εξάμηνο

Παθολογία Γ
Χειρουργική Γ (Χειρ. Παθολογία)
Εντατική Ιατρική
Μαιευτική / Γυναικολογία
Παιδιατρική
Ακτινολογία – Ιατρική Απεικόνιση Β
Αναισθησιολογία
9ο – 12ο Εξάμηνο

Ιατροδικαστική – Δεοντολογία
Κλινική Άσκηση Παθολογίας
Κλινική Άσκηση Χειρουργικής
Κλινική Άσκηση Παιδιατρικής
Κλινική Άσκηση Γυναικολογίας/Μαιευτικής
Κλινική Άσκηση ΤΕΠ
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία -ΤΕΠ-
Κλινική Άσκηση Νευρολογίας
Ψυχιατρική
Κλινική Άσκηση Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Κλινική Άσκηση ΩΡΛ
Κλινική Άσκηση Οφθαλμολογία