Χειρουργικές Επιστήμες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ "ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ" 2024-2025
Μονοτμηματικό
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 1817/26.3.2024 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Χρυσός Εμμανουήλ Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4526
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://surgical-sciences.med.uoc.gr/