Βιοπληροφορική

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" 2024-2025
Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/06/2024
Μονοτμηματικό
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 1913/28.3.2024
Διευθυντής Σπουδών Ιωάννης Ηλιόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Βιοπληροφορικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4526
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website https://bioinfo-grad.gr/en/