Βιοηθική (Τμήμα ΦΚΣ Π.Κ.)

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023
Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης:
(Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών),
(Ιατρική Σχολή),
(Τμήμα Βιολογίας),
(Τμήμα Κοινωνιολογίας)

Πανεπιστήμιο Αθήνας – ΕΚΠΑ:
(Νομική Σχολή)
Έδρα Τμήμα Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Επανίδρυσης
Διευθύντρια Σπουδών Σταυρούλα Τσινόρεμα
Kαθηγήτρια Σύγχρονης και Νεότερης Φιλοσοφίας, Βιοηθικής
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Σπουδών Μαρία Κούση
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Ανάπτυξης και του Περιβάλλοντος
Γραμματεία ΠΜΣ 28310.77216
28310.77218
28310.77211
FAX 28310.77222
E-Mail bioethics.secretary@fks.uoc.gr
website http://bioethics.fks.uoc.gr/