Βιοϊατρική Μηχανική (Ιατρική Σχολή Π.Κ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2024-2025
Διϊδρυματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ιατρική Σχολή
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πολυτεχνείο Κρήτης:
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Έδρα Πανεπιστήμιο Κρήτης: (Ιατρική Σχολή)
ΦΕΚ
(Έγκρισης & Κανονισμός)
1122/02.04.2020 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Περισυνάκης Κωνσταντίνος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4526
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website https://mscs.uoc.gr/bme-crete/