Ρινολογία – Ρινοχειρουργική (Τμήμα Ιατρικής Δημοκριτείου)

Διϊδρυματικό Διατμηματικό – Τμήμα Ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
– Τμήμα Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
– Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
– Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Έδρα Τμήμα Ιατρικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Κανονισμού
5611.21.12.2020 τ.Β’
5471.11.12.2020 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Χ. Σκουλάκης Καθηγητής ΩΡΛ (Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)
Γραμματεία ΠΜΣ (+30) 2551351544‬
(+30) 2551 351548
E-Mail mkatotom@med.duth.gr
website https://orl.med.duth.gr/