Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία

Διϊδρυματικό Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2024-2025
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 2587/03-07-2018 τ.Β'
Διευθυντής Σπουδών Κωνσταντίνος Λασιθιωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4860 2810.39.4526
E-Mail oncology@med.uoc.gr
website www.oncologymaster.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ