Νευροεπιστήμες

Διατμηματικό
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ (Τροποποίησης): 1939/28.03.2024 τ.Β'
Για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και μετά

ΦΕΚ (Αντικατάστασης): 5773/11.11.2022 τ.Β’
Για τους εισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
Διευθυντής Σπουδών Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος Καθηγητής Φαρμακολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website https://www.neurosciences.med.uoc.gr/