Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική (Τμήμα Βιολογίας Π.Κ.)

Διϊδρυματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας
Ιατρική Σχολή

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Έδρα Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Κανονισμού
1789/21-05-2018 τ.Β’
2204/13-06-2018 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Δελιδάκης Χρήστος Καθηγητής Γενετικής
Αναπληρώτρια Διευθυντής Σπουδών Βιδάκη Μαρίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια Κυτταρικής και
Μοριακής Βιολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4402
FAX 2810.39.4404
E-Mail bervan@biology.uoc.gr
website http://www.imbb.forth.gr/mbb/arhiki_selida.html