Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις (Τμήμα Ψυχολογίας Π.Κ.)

Διατμηματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας και Ιατρική Σχολή
Έδρα Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΦΕΚ 1527/4.5.2018/τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Γεώργιος Παναγής Καθηγητής Βιοψυχολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 28310.77522
FAX 28310.77578
E-Mail postgradpsy@uoc.gr
website http://addictions.psychology.uoc.gr/