Ιατροδικαστική, Ανθρωπολογία και Απεικόνιση

Μονοτμηματικό
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ (Τροποποίησης): 1840/26.03.2024 τ.Β'
Για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και μετά

ΦΕΚ (Ίδρυσης): 5609/02.11.2022, τ.Β'
Διευθύντρια Σπουδών Κρανιώτη Έλενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website https://mscs.uoc.gr/forensic-med/