Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ)

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΕΚΠΑ (Ιατρική Σχολή και Τμήμα Φυσικής)ΑΠΘ (Τμήμα Ιατρικής)
ΔΠΘ (Τμήμα Ιατρικής)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Ιατρικής)
Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιατρική Σχολή)

και σε συνεργασία: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) Ε.ΚΕ.Φ.Ε. “Δημόκριτος”
Έδρα Ιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 956/2-8-2018 τ. Β’
Διευθυντής Σπουδών Ευάγγελος Γεωργίου Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Υπεύθυνος στο Τμήμα Ιατρικής Iωάννης Δαμηλάκης Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Γραμματεία ΠΜΣ 210.650.6702
FAX 210.650.6748
E-Mail anna.dalles@eeae.gr
website http://medphys.med.uoa.gr/