Εγκέφαλος και Νους

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2024-2025
Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιατρική Σχολή - Τμήματα: (Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας) 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ

(Ινστιτούτα Πληροφορικής, Υπολογιστικών Μαθηματικών και Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας)
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 1079/15.02.2024
Διευθυντής Σπουδών Ράος Βασίλειος Καθηγητής Φυσιολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4526
E-Mail bmsecr@med.uoc.gr
website http://brain-mind.med.uoc.gr/