Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας

Μονοτμηματικό
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ
Διευθύντρια Σπουδών Ιωάννα Τσιλιγιάννη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4671 2810.39.4868
E-Mail mph@med.uoc.gr
website http://mph.med.uoc.gr/