Απομόνωση & Σύνθεση Φυσικών Προιόντων Με Βιολογική Δραστικότητα

Διατμηματικό Τμήμα Χημείας και Ιατρική Σχολή
Έδρα Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ Επανίδρυσης 1657/11-05-2018/τ.Β’
Διευθύντρια Σπουδών Ιουλία Σμόνου, Καθηγήτρια
Υπεύθυνη στην Ιατρική Σχολή Kυριακή Θερμού Kαθηγήτρια Φαρμακολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.545131
FAX 2810.545164
E-Mail tsolis@uoc.gr
website Διαδικτυακλος Χώρος ΠΜΣ – ΑΣΦΔ