Αιματολογία – Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων

Μονοτμηματικό
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 1076/15-02-2024, τ.Β'
Διευθυντής Σπουδών Χαράλαμπος Ποντίκογλου Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website https://www.pho.med.uoc.gr/