Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Joint Seminar Series in Translational and Clinical Medicine: UoC Medical School – IMBB-FORTH – UCRC

 Joint Seminar Series in Translational and Clinical Medicine: UoC Medical School – IMBB-FORTH – UCRC

 https://news.uoc.gr/news/2024/17-05/Pittis.pdf

  Wednesday, May 22, 2024, 15:00 – 16:00 local time “Diversity, origin and molecular evolution of animal neural systems”

  Alexandros Pittis, PhD, Comparative Genomics Lab, IMBB-FORTH

  Platform link : https://uoc-gr.zoom.us/j/83955734209

Κατηγορίες