Τομέας Χειρουργικής – (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

Ερευνητικό Εργαστήριο Αγγειοχειρουργικής
(Χ. Ιωάννου, Ν. Κοντοπόδης)
Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία της αθηρωματικής στένωσης και των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων. Συγκριτική μελέτη της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς των διαφόρων τεχνικών επαναιμάτωσης με σκοπό την ανάδειξη αιμοδυναμικa επωφελών μεθόδων παράκαμψης ή/και διάνοιξης των αθηρωματικών στενώσεων. Παθοφυσιολογία των φλεβικών παθήσεων, συσχέτιση εργαστηριακών δεικτών θρομβοφιλίας με την εμφάνιση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας. Μελέτη της καρωτιδικής νόσου και αξιολόγηση διαφόρων δεικτών υπερηχογραφικής ελαστογραφίας για την ταυτοποίηση βλαβών που παρουσυάζου υψηλό κόινδυνο εμφάνισης συμτωμάτων. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία και εξέλιξη των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής. Με τη χρήση μεθόδων αριθμητικής προσομοίωσης στοχεύουμε στην ανάπτυξη εμβιομηχανικών μοντέλων εκτίμησης του κινδύνου ρήξης των ανευρυσμάτων με σκοπό την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών. Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για την εκτίμηση της αιμοδυναμικής συμπεριφοράς των διάφορων χειρουργικών κι ενδοαγγειακών μοσχευμάτων που χρησιμοποιύνται για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής. Αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης όπως τεχνικές αιματικής διήθησης με αξονική τομογραφία ή ψηφιακή αγγειογραφία (CT perfusion / DSA perfusion) στην μελέτη διάφορων αγγεικών παθήσεων. Έχουμε μελετήσει την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών στην μελέτη των αθηρωματικών πλακών που προκαλούν χρόνιες αποφράξεις στις αρτηρίες των κάτω μελών, στα ανευρύσματα της κοιλιακής αορτής και στην εκτίμηση των ενδοδιαφυγών μετα την ενδοαγγειακή αντιεμτώπισή τους. Διαβητικό πόδι και οι επιπλοκές του. Μελέτη της εφαρμογής αυτόλογων αυξητικών παραγόντων και αυξητικών παραγότων από ομφαλοπλακουντιακό αίμα σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και έλκη άκρου ποδός. Ανάπτυξη τεχνικών 3D Printing για την εκτύπωση χειρουργικών μοσχευμάτων. Ανάπτυξη τεχνικών Αγγειοχειρουργικής στη χειρουργική ογκολογία (Oncovascular Surgery). Αγγειακές κακώσεις σε πολυτραυματίες. Εφαρμογή τεχνικών σύνοψης της βιβλιογραφίας σχετικά με τις Αγγειοχειρουργικές παθήσεις (Evidence synthesis). Η παραπάνω ερευνητική δραστηριότητα αποτυπώνεται σε πλήθος δημοσιεύσεων (>100) σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεων σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια.
Ερευνητικό Εργαστήριο Αναισθησιολογίας
(E. Ασκητοπούλου, A.Παπαϊωάννου)
Επίπτωση της μετεγχειρητικής νοητικής δυσλειτουργίας των ηλικιωμένων, συσχέτιση με επεισόδια μετεγχειρητικής υποξυγοναιμίας και υπότασης, διερεύνηση προδιαθεσικών παραγόντων. Επίδραση της περιοχικής ή γενικής αναισθησίας στη μετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία των ηλικιωμένων. Επίδραση των πτητικών αναισθητικών στις αντιστάσεις των αεραγωγών σε ασθενείς με φυσιολογικούς πνεύμονες. Φαρμακοκινητική των πτητικών αναισθητικών σε ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία.Επίδραση των πτητικών αναισθητικών στο διάστημα QT. Επίδραση του υποβοηθούμενου μηχανικού αερισμού (pressure support ventilation) στην αγγειογένεση του διαφράγματος. Τεχνικές recruitment κατά τη γενική αναισθησία. Επίδραση τοπικών αναισθητικών στα σωματο-αισθητικά και κινητικά αντανακλαστικά. Οξυμετρία νωτιαίου μυελού και εγκεφάλου. Αναγνώριση επιπέδου μεσοσπονδύλιων διαστημάτων.
Ερευνητικό Εργαστήριο Γενικής Χειρουργικής
(Γ.Χαλκιαδάκης, Ο.Ζώρας, E.Ξυνός, Ε.Χρυσός)
Κινητικότητα Πεπτικού. Περιοχική Χημειοθεραπεία και υπερθερμία στην κλινική ογκολογία. Χημειοθεραπεία με διακοπή της αιματικής ροής (περιτοναϊκής κοιλότητας, ελάσσονος πυέλου, θώρακος). Stop flow-chemotherapies (perfusion-infusion) in hypoxia a) abdominal b) pelvic c) thoracic. Περιοχική χημειοθεραπεία ήπατος με καθετήρα ηπατικής αρτηρίας. Κρυοκαταστροφή νεοπλασιών ήπατος (πρωτοπαθών - δευτεροπαθών). Βιοψία λεμφαδένα φρουρού σε μελάνωμα. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάγνωσης και νευρονικής ανάλυσης για τον καρκίνο του δέρματος - DANAOS. Εφαρμογή υπερθερμίας σε απομονωμένο άκρο με τη χρήση TNF. Προχωρημένη λαπαροσκοπική και θωρακοσκοπική χειρουργική. Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής του πολυτραυματία.
- Website: Laboratory of Surgery
Ερευνητικό Εργαστήριο Εντατικής Θεραπείας
(Δ.Γεωργόπουλος, Ε.Κονδύλη)
Το Ερευνητικό Εργαστήριο της Κλινικής (Αnimal Lab) έχει αναπτύξει ένα μοντέλο ζώου στο οποίο μελετάται η παθογένεση της βλάβης του πνεύμονα που οφείλεται στον αναπνευστήρα. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Ύπνου Βαρέως Πασχόντων Ασθενών ερευνά τη μελέτη των διαταραχών ύπνου βαρέως πασχόντων ασθενών. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης Μηχανικής του Αναπνευστικού Συστήματος ερευνά τη φυσιολογία της αναπνοής ασθενών με μηχανικό αερισμό, τη μηχανική του αναπνευστικού σε μοντέλο πνεύμονα και τους μηχανισμούς βλάβης πνεύμονα από τον αναπνευστήρα.
Ερευνητικό Εργαστήριο Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής
(A.Κατσαμούρης, Ι.Χάσουλας, Χ.Ιωάννου)
Εκτίμηση της υποκλινικής μορφής της αθηρωματικής νόσου. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία της αθηρωματικής στένωσης και των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία των φλεβικών παθήσεων και των σχετικών με αυτές χειρουργικών επεμβάσεων. Ανάπτυξη νέων τεχνικών αγγειοπλαστικής και ενδοαγγειακών προθέσεων για τις παθήσεις των αρτηριών. Φυσική εξέλιξη της καρωτιδικής νόσου. Διαλείπουσα χωλότητα και λειτουργία των μιτοχονδρίων. Ωμοπλτιααίος διαχωρισμός. Αγγειακές κακώσεις σε πολυτραυματίες. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία και εξέλιξη των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής. Το εργαστήριο Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής συνίσταται στην: Α) “Μελέτη έκφρασης των χημειοτακτικών χημοκίνων και των υποδοχέων τους σε αθηρωματικές βλάβες των στεφανιαίων αγγείων”. Β) “Μελέτη για την ανίχνευση ερπητοϊών σε αθερωματικές βλάβες” – Διδακτορική διατριβή (η οποία έχει διεκπαιρεωθεί). Γ) “Μελέτη έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών και των αναστολέων τους στα ανευρύσματα της ανίουσης αορτής”. Δ) “Εκτιμήσεις των επιπέδων έκφρασης πρώϊμων καρδιακών γονιδίων (Early Cardiac Genes) σε μετεμφραγματικούς ασθενείς”. Ε) Μελέτη για την χρήση βιομετάλλων στην κατασκευή μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς” - εξαιρετικού επιπέδου έρευνα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΙΤΕ. Τέλος, έχει γίνει η συγγραφή 15 και πλέον εργασιών η πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη δημοσιευθεί. Επίσης 10 επιστημονικές εργασίες έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις ή πρακτικά περιλήψεων ή και σε Poster.
Ερευνητικό Εργαστήριο Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας
(Π.Κατώνης, Γ.Κοντάκης, Α.Χατζηπαύλου [Ομότιμος Καθηγητής])
Διερεύνηση του ρόλου των αυξητικών παραγόντων και των οστικών μορφογενετικών πρωτεϊνών στον μηχανισμό εκφύλισης του ωχρού συνδέσμου. Καταγραφή και ανάλυση κινησιομετρικών χαρακτηριστικών με στόχο την εκτίμηση του μυοσκελετικού συστήματος των αθλητών. Ανάπτυξη και αξιολόγηση του εντροπιόμετρου σαν διαγνωστικού εργαλείου στις παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης. Μελέτη της καμπυλότητας της οσφυοιεράς μοίρας σε σχέση με την οστεοαρθρίτιδα και την οστεοπόρωση. Μελέτη του ρόλου των αυξητικών παραγόντων στον πολλαπλασιασμό, διήθηση και μετανάστευση κυττάρων του οστεοσαρκώματος. Μελέτη της έκφρασης των αγγειογενετικών αυξητικών παραγόντων και των μεταλλοπρωτεινασών στην κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Μελέτη καταλληλότερης θεραπείας των διατροχαντήριων καταγμάτων με ενδομυελικά ή εξωμυελικά συστήματα στερέωσης. Μελέτη των νευρικών δομών του ώμου με ανοσοιστοχημεία και ανοσοφθορισμό.
Ερευνητικό Εργαστήριο Ουρολογίας
(Χ. Μαμουλάκης)
Το ερευνητικό έργο εστιάζεται στην Ενδοουρολογία (χειρουργική χωρίς τομές διαμέσου της φυσιολογικής ανατομικής οδού (ουρήθρα, κύστη, ουρητήρες, νεφροί) με τη βοήθεια ενδοσκοπικών οργάνων που επεξεργάζονται ψηφιακά την εικόνα και τη χρήση εξελιγμένων πηγών ενέργειας), στη Λαπαροσκοπική Ουρολογία, στην Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία και εφαρμογή της σύγχρονης ουροτεχνολογίας στη διάγνωση/θεραπεία και παρακολούθηση με βάση τα διεθνή πρότυπα/κατευθυντήριες γραμμές. Παραδείγματα εφαρμογών είναι η διαδερμική νεφρολιθοθρυψία (PNL), η λιθοθρυψία με χρήση εύκαμπτων ενδοσκοπίων-laser (RIRS), η εξωσωματική λιθοθρυψία (SWL), η διαχείριση των όγκων με εξελιγμένες πηγές φωτισμού-ενδοσκοπικά συστήματα και ενέργεια (laser), η διουρηθρική εκτομή/εξάχνωση προστάτη με χρήση ασφαλέστερων πηγών ενέργειας (διπολική ηλεκτροχειρουργική), η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των όγκων, η ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση των λειτουργικών διαταραχών του ουροποιητικού (τοποθέτηση διακολπικής ταινίας ελεύθερης τάσης για αντιμετώπιση της ακράτεια ούρων, ενδοκυστική έγχυση Botox, κ.α.), η θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, ο ουροδυναμικός έλεγχος, η βιοψία του προστάτη με υπερηχογραφική καθοδήγηση, κ.α. Σε συνεργασία με εργαστήρια και κλινικές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, διεξάγονται επίσης μελέτες σε επίπεδο διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών: Ο ρόλος των φλαβονοειδών στην πρόληψη νεφροπάθειας από ενδοφλέβια χρήση σκιαγραφικών και χημειοθεραπευτικών ουσιών, ο ρόλος των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5, του λυκοπενίου και της ρεσβερατρόλης στην πρόληψη της οξείας νεφρικής βλάβης από ενδοφλέβια χρήση σκιαγραφικών ουσιών, η μελέτη πεπτιδίων της οικογένειας του παράγοντα απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης και υποδοχέων τους στο ουροποιογεννητικό σύστημα, ο ρόλος του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην ενούρηση, η θεραπευτική προσέγγιση παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος στη χρυσή εποχή της Αραβοϊσλαμικής ιατρικής (7ος-15ος αιώνας) και του απόηχού της στη σύγχρονη ουρολογία, η διαχείριση των ασθενών με καλοήθεις ουρολογικές παθήσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η αξιολόγηση νέων πολυτροπικών φασματικών ενδοσκοπικών συστημάτων για μη επεμβατική διάγνωση στην ουρολογία, ο ρόλος των υγρών βιοψιών για την ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κύτταρων στην εξατομικευμένη διαχείριση των ουρολογικών καρκίνων.
Ερευνητικό Εργαστήριο Παιδοχειρουργικής
Το έργο της Παιδοχειρουργικής συνίσταται στην έρευνα στην ελάχιστη επεμβατική χειρουργική στα παιδιά και στην χρήση LASER για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων της παιδικής ηλικίας.
Ερευνητικό Εργαστήριο Πειραματικής Ογκολογίας
(Στ. Μπαριτάκη)
Το Εργαστήριο Πειραματικής Ογκολογίας (ΕΠΟ) είναι ένα νεοσύστατο εργαστήριο (2021) στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης με ερευνητικά ενδιαφέροντα που αφορούν κυρίως:
1) Την κατανόηση της μοριακής βάσης ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καρκινικών κυττάρων συμπαγών κακοηθειών όπως α) η απόκτηση αντίστασης σε συμβατική χημειοθεραπεία και στην ενδογενή ανοσο-μεσολαβούμενη κυτταροτοξικότητα, 2) η ΕΜΤ ως προστάδιο της μεταστατικής ικανότητας των καρκινικών κυττάρων και 3) η αλληλεπίδραση και επικοινωνία του καρκινικού κυττάρου με συστατικά του μικροπεριβάλλοντος του όγκου, όπως διάφορους κυτταρικούς πληθυσμούς του στρώματος, το μικροβίωμα, αλλά και διαλυτά μόρια.
2) Την ταυτοποίηση και λειτουργική σημασία νέων μοριακών βιομαρτύρων που εμπλέκονται στη ρύθμιση των παραπάνω ιδιοτήτων όπως και η επιλεκτική στοχοποίηση τους με μικρομοριακούς αναστολείς ως θεραπευτική αντι-νεοπλασματική προσέγγιση.
3) Το φαινοτυπικό, λειτουργικό και μοριακό χαρακτηρισμό καρκινικών βλαστικών κυττάρων σε συμπαγείς κακοήθειες σε επίπεδο μεταγραφομικής και πρωτεομικής.
Το εργαστήριο διαθέτει εξελιγμένη μονάδα κυτταροκαλλιεργειών και ερευνητικό εξοπλισμό Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας, ενώ χρησιμοποιεί εργαλεία Βιοπληροφορικής και συστήματα τεχνολογικών πλατφορμών υψηλής απόδοσης μοριακού προφίλ και κυτταρικής μοντελοποίησης. Για την υποστήριξη των παραπάνω ερευνητικών στόχων, το εργαστήριο έχει αναπτύξει ένα ευρύ και πολυεπιστημονικό δίκτυο συνεργασιών με καταξιωμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ινστιτούτα του εσωτερικού και του εξωτερικού, γεγονός που του επιτρέπει να είναι πάντα παρόν στο μεταίχμιο των εξελίξεων στην Πειραματική και Μεταφραστική Ογκολογία. Το ΕΠΟ υποδέχεται φοιτητές για εκπόνηση διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών βάσει κενών θέσεων.

- Website: http://leo.med.uoc.gr/
Ερευνητικό Εργαστήριο Χειρουργικής Ογκολογίας
(E. de Bree, Ι. Ρωμανός)
Ένα ερευνητικό ενδιαφέρον της Κλινικής αφορά την εκτίμηση δυνατότητας για πιο συντηρητική χειρουργική αντιμετώπιση μασχαλιαίων λεμφαδένων σε ασθενείς με καρκίνο μαστού. Η Κλινική ήταν από τις πρώτες κλινικές στην Ελλάδα που εφάρμοσε τη βιοψία λεμφαδένα φρουρού σε ασθενείς με κλινικά μη διηθημένους μασχαλιαίους λεμφαδένες, ώστε να μειωθεί η ανάγκη λεμφαδενικού καθαρισμού. Σήμερα μελετά τη παράβλεψη του καθιερωμένου λεμφαδενικού καθαρισμού σε ασθενείς με διηθημένους μασχαλιαίους λεμφαδένες μέσω της συμμετοχής της σε διεθνείς μελέτες όπως η τυχαιοποιημένη μελέτη TAXIS (Tailored AXIllary Surgery, προσαρμοσμένη μασχαλιαία χειρουργική σε ασθενείς με κλινικά διηθημένους λεμφαδένες), η μελέτη ICARO και η μελέτη microNAC (συσχέτιση έκβασης με έκτασης χειρουργικής αντιμετώπισης μασχάλης σε ασθενείς με μεμονωμένα νεοπλασματικά κύτταρα ή μικρομεταστάσεις στον φρουρό λεμφαδένα μετά από προεγχειρητική χημειοθεραπεία). Άλλο πεδίο ενδιαφέροντος της Κλινικής αποτελεί το μελάνωμα, για το οποίο μελετούνται νέοι δυνητικά προγνωστικοί και προβλεπτικοί βιοδείκτες, όπως οι κυκλίνες και οι αναστολείς των κυκλινο-εξαρτώμενων κινασών, καθώς και ο προβλεπτικός ρόλος του ελεύθερου κυκλοφορούντος καρκινικού DNA (ct-DNA) για τη διήθηση ή μη του λεμφαδένα φρουρού. Ως μέλος της Ελληνικής Ομάδας Σαρκωμάτων και Σπάνιων Όγκων (ΕΟΣΣΟ), η Κλινική συμμετέχει σε μελέτη της συμβολής του ειδικού παθολογοανατόμου και των μοριακών τεχνικών στη διάγνωση και αντιμετώπιση των σαρκωμάτων καθώς και σε μελέτη της συνεισφοράς ολόσωμης μαγνητικής τομογραφίας κατά την παρακολούθηση ασθενών με μυξοειδές λιποσάρκωμα. Όσον αφορά τον κολο-ορθικό καρκίνο, μελετούνται οι επιπλοκές και η έκβαση των επεμβάσεων παχέος εντέρου και ορθού στο πλαίσιο μιας εθνικής καταγραφής (μελέτη HERCORES). Άλλο ερευνητικό πεδίο της Κλινικής στις τελευταίες δεκαετίες είναι η περιοχική θεραπεία νεοπλασιών, όπως η υπερθερμική ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) για περιτοναϊκή κακοήθεια και η περιοχική χημειοθεραπεία του μέλους μετά από αγγειακή απομόνωση (ILP) για σάρκωμα και μελάνωμα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τη συνεργαστική δράση της υπερθερμίας και την φαρμακοκινητική.