Τομέας Nευρολογίας και Aισθητηρίων Oργάνων – (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

Ερευνητικό Εργαστήριο Νευρολογίας
(Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου)
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Μοριακής Βάσης Νευρολογικών Νοσημάτων και Ηλεκτροφυσιολογίας που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Δομή και λειτουργία της γλουταμικής αφυδρογονάσης της γενικής και της ειδικής για το νευρικό σύστημα και ο ρόλος της στην λειτουργία του νευρικού συστήματος και στην παθογένεια των νοσημάτων του. Μοριακή-γεννετική βάση κινητικών συνδρόμων όπως η νόσος Huntington, Parkinson, αταξίες και ALS, Επιδημιολογική μελέτη και Registry ασθενών με σκλήρυνσης κατά πλάκας, άνοιας κ.α. Νεύρωση των αυτοχθόνων μυών των άκρων. Νευροφυσιολογικές μελέτες νοσημάτων που προσβάλουν το κεντρικό νευρικό σύστημα (HGPPS, MS, MND κ.α). Κλινικές και νευροφυσιολογικές μελέτες σε ασθενείς με νευρομυϊκά νοσήματα. Επιδημιολογία εξωπυραμιδικών νοσημάτων. Δημιουργία βάσεων δεδομένων (registry) και τράπεζας γενετικού υλικού ασθενών με νευροεκφυλιστικά νοσήματα (νόσο Parkinson, νόσος Huntington, PSP, Ιδιοπαθής τρόμος κλπ). Ανάλυση οικογενειακών δένδρων, γενετική ανάλυση ασθενών με εξωπυραμιδικά νοσήματα και χαρτογράφηση των υπεύθυνων γονιδίων με ανάλυση γενετικής σύνδεσης, ανάλυση ανισορροπίας σύνδεσης, ανάλυση απλοτύπων κλπ.
Ερευνητικό Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης
(Ι.Παλλήκαρης, Μ.Τσιλιμπάρης, Χ.Σιγανός, Ο. Ηλιάκη, Ε. Δετοράκης, Γ. Κυμιωνής, Θ. Παπαδάκη)
Διαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς. Βελτίωση της ακρίβειας της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των διαθλαστικών επεμβάσεων. Μικροχειρουργική κερατοειδούς. Θεραπευτική τροποποίηση των ελαστικών ιδιοτήτων του κερατοειδή (διασύνδεση κερατοεδικού κολλαγόνου με ριβοφλαβίνη και υπεριώδη ακτινοβολία). Ενδοκερατικά ενθέματα. In-vivo Οφθαλμική απεικόνιση με τη βοήθεια προσαρμοστικών οπτικών. Ηλεκτροφυσιολογία και χρόνοι αντίδρασης του οπτικού συστήματος. Μέθοδοι εκτίμησης της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού. Νέες μέθοδοι για την ιστολογική μελέτη του οφθαλμού. Υπολογιστική προσομοίωση οπτικών συστημάτων και επιπτώσεων των οπτικών σφαλμάτων στην όραση. Σχεδίαση και κατασκευή μικροχειρουργικών εργαλείων και οπτομηχανικών διατάξεων για χρήση στην οφθαλμολογία. Υδροδυναμική του οφθαλμού. Οφθαλμικές εφαρμογές της φωτοδυναμικής θεραπείας. Φαρμακολογικές θεραπείες των παθήσεων της ωχράς. Μελέτη της τοξικότητας φαρμάκων. Νευροπροστασία του αμφιβληστροειδούς. Μελέτη του ρόλου της χρωστικής της ωχράς. Συσχέτιση των ελαστικών ιδιοτήτων του οφθαλμού με τις παθήσεις της ωχράς κηλίδας. Θρομβολυτικές προσεγγίσεις παθήσεων του αμφιβληστροειδούς. Τράπεζα γενετικού υλικού και γονοτύπηση κληρονομούμενων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς. Αιμοδυναμική του οφθαλμού με τη βοήθεια υπερηχογραφίας με ενισχυτικές ουσίες. Χρήση βλαστικών κυττάρων για τη θεραπεία επιφανειακών παθήσεων του οφθαλμού. Νέες προσεγγίσεις στην μεταμόσχευση του κερατοειδούς (μερικές μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς με χρήση femtosecond laser). Τοπική χρήση αντιμεταβολιτών ως επικουρική θεραπεία των νεοπλασιών της οφθαλμικής επιφάνειας.
- Website: Ινστιτούτο Οπτικής & Όρασης
Ερευνητικό Εργαστήριο Ωτορινολαρυγγολογίας
(Γ.Βελεγράκης, Ι.Μπιζάκης, Π.Χριστοδούλου, Ε.Χελιδόνης [Ομότιμος Καθηγητής])
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Παθήσεων Φωνής και Επεξεργασίας Σήματος & Ήχου που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Έρευνα για την χρήση και εφαρμογή των διαφόρων ακτίνων Laser στην ΩΡΛγία. Η επίδραση των ακτίνων Laser CO2 στα κύτταρα των χόνδρων καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επίδρασης των ακτίνων Excimer Laser σε παθήσεις της ΩΡΛ περιοχής. Ένα νέο πιστόνι αναβολοτομής «Velegrakis Piston». Έρευνα με σκοπό τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των γυρεοκόκκων με αλλεργιογόνο δράση στις αστικές περιοχές της Κρήτης. «Ανάπτυξη νέων μεθόδων ωτοπλαστικής και ωτοχειρουργικής για τη θεραπεία, αποκατάσταση και επανένταξη των ασθενών με διαμαρτίες του πτερυγίου του ωτός και διαταραχών της ακοής. «Ανάπτυξη υποδομών επεξεργασίας και διαχείρισης σημάτων παθολογικής φωνής». Η επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο όργανο της ακοής και της ισορροπίας. Σχεδιασμός ειδικών χειρουργικών εργαλείων για την ασφάλεια και βελτίωση των χειρουργικών επεμβάσεων στην Κεφαλή και στον Τράχηλο (6 δημοσιεύσεις).