Τομέας Μητέρας / Παιδιού – (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

Ερευνητικό Εργαστήριο Ανθρώπινης Αναπαραγωγής
(Α. Μακρυγιαννάκης)

 
Ερευνητικό Εργαστήριο Αιματολογικών Νόσων και Καρκίνου στα παιδιά
(Ε. Στειακάκη)

Mελέτη της αγγειογένεσης και του ρόλου των ενδοθηλιακών κυττάρων σε αιματολογικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας, διερεύνηση του ρόλου της απόπτωσης στην οξεία λευχαιμία παιδιών και εφήβων, ανίχνευση και μελέτη του ρόλου των γενετικών πολυμορφισμών στις αιματολογικές κακοήθειες της παιδικής ηλικίας, μελέτη του ρόλου της φασματικής απεικόνισης στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία της παιδικής ηλικίας, ο ρόλος των ογκογονιδίων και συσχέτιση τους με την πρόγνωση στις νεοπλασίες παιδιών και εφήβων.
Επίσης, ποιοτική εκτίμηση μοσχευμάτων προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών και περιφερικού αίματος) και την in vitro έκπτυξης τους, in vitro μελέτη της αιμοποίησης παιδιών με αιματολογικά νοσήματα καλοήθη και μη καθώς και με συμπαγείς όγκους και μελέτη των ανοσοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών αιμοποιητικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος και της δυνατότητες έκπτυξης τους.
Ερευνητικό Εργαστήριο Υγείας του Παιδιού
(Ε. Γαλανάκης)