Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής – (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

Εργαστήριο Αιματολογίας
(Χ. Καλπαδάκη)
Το Αιματολογικό Εργαστήριο στο ερευνητικό πεδίο στοχεύει στην μελέτη:
1. Διαταραχών της πρωτογενούς αιμόστασης μελετώντας ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με καρδιοπάθειες
2. Διαταραχών της πήξης-διευρεύνηση θρομβοφιλικής διάθεσης με μοριακό έλεγχο
3. Τ-κυτταρικών υποπληθυσμών με κυτταρομετρία ροής σε ασθενείς με χρόνια ουδετεροπενία
4. Ανοσοφαινοτυπικής έκφρασης προγνωστικών δεικτών σε ασθενείς με λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα
5. Ανίχνευσης MRD σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα
6. Μοριακής έκφρασης γονιδίων με διαγνωστική/προγνωστική σημασία σε ασθενείς με αιματολογικά νεοπλασματικά νοσήματα.
Στο εκπαιδευτικό πεδίο στόχος του Αιματολογικού Εργαστηρίου είναι η κατανόηση της διενέργειας και αξιολόγησης των βασικών αλλά και των πιο εξειδικευμένων εξετάσεων που διενεργούνται στα πλαίσια της καθ’ημέρα κλινικής πράξης στο εργαστήριο και η ανάδειξη της αναγκαιότητας συνεργασίας κλινικών και εργαστηριακών ειδικοτήτων. Επίσης η εξοικείωση με την χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου και η εκπαίδευση στην αξιολόγηση επιχρισμάτων αίματος και μυελού των οστών.
Εργαστήρια: Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας
(Μ. Καμπά, Γ. Νότας)
Ταυτοποίηση, κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί ταχέων μεμβρανικών δράσεων στεροειδών ορμονών. Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, στον τομέα της πιθανής τους χρήσεως ώς νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών παραγόντων στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο. Αλληλεπίδραση με αυξητικούς παράγοντες (ερυθροποιητίνη). Αλληλεπίδραση προφλεγμονωδών μορίων της υπεροικογενείας του TNF με στεροειδή και αυξητικούς παράγοντες στον ορμονοευαίσθητο καρκίνο. Έλεγχος δράσεως φυσικών ή ημισυνθετικών πολυφαινολών στην ανάπτυξη, τον πολλαπλασιασμό καρκινικών κυττάρων. Μελέτη των μηχανισμών δράσεως. Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί δράσεως νευροπεπτιδίων (οπιοπειδών και φυσικών ή συνθετικών αναλόγων τους) στον έλεγχο καρκινικών κυττάρων, με έμφαση τον ορμονοευαίσθητο καρκίνο.
Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας
(Γ. Σουρβίνος, Α. Ζαφειρόπουλος)
1) Μελέτη των μηχανισμών αντιγραφής των ερπητοϊών.
2) Ρύθμιση και εντόπιση του ιϊκού γονιδιώματος των ερπητοϊών κατά τα αρχικά στάδια της λοίμωξης.
3) Ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών του κυττάρου μετά από λοίμωξη από τον κυτταρομεγαλοϊό.
4) Μελέτη της έκφρασης ιικών και κυτταρικών microRNAs κατά τη διάρκεια λοίμωξης από τον ανθρώπινο κυτταρομεγαλοϊό.
5) Ογκογονίδια και ογκογένεση προκαλούμενη από ιούς.
6) Μελέτη του ιού του ανθρώπινου θηλώματος (HPV) σε ανθρώπινες νεοπλασίες.
7) Επιδημιολογική μελέτη των ιών της Ηπατίτιδας Β και C στον πληθυσμό της Κρήτης.
8) Μελέτη μηχανισμών παθογένεσης του HIV-1.
9) Μελέτη του ρόλου επιτόπων της gp120 του HIV-1 στον μηχανισμό παρουσίασης αντιγονου.
10) Χαρτογράφηση μεταγραφικών φαινοτύπων των Τ κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, σχετιζόμενα με την HIV-1 λοίμωξη.
11) Βιολογία εξωκυττάριου χώρου και Ιολογία.
12) Επίδραση μορίων της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στην μολυσματική ικανότητα των ερπητοϊών.
13) Ανάλυση της επίδρασης των αλυσίδων chondroitin sulfate στο μονοπάτι σηματοδότησης του PDGF-ΒΒ σε κύτταρα ινοβλαστοειδούς προέλευσης.
14) Ο ρόλος της διακοσμιτίνης (Decorin) στην EGFR-σχετιζόμενη κυτταρική σηματοδότηση στα κύτταρα του ανθρώπινου οστεοσαρκώματος.

- Website: Laboratory of Clinical Virology - Research interests
Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης
(Ε. Σκούλικα, Γ. Χαμηλός, Α. Ψαρουλάκη)
Το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Μικροβιακής Παθογένεσης (ΚΜΜΠ) προωθεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες που καλύπτουν όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της σύγχρονης Μικροβιολογίας. Πρωταρχικός στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αιχμής (cutting edge) στην παθογένεση των μικροβιακών λοιμώξεων. Ιδιαίτερη ερευνητική έμφαση δίνεται στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών αλληλεπίδρασης των παθογόνων με τον ξενιστή, καθώς επίσης και στη μελέτη της γενετικής, οικολογίας και επιδημιολογίας των μικροβίων. Ο ρόλος του Εργαστηρίου ΚΜΜΠ στη εκπαίδευση στοχεύει στην ανάδειξη νέων επιστημόνων οπλισμένων με κριτική σκέψη, ερευνητική αυτονομία και σύγχρονες δεξιότητες, ικανών να ανοίξουν νέους δρόμους και να αναδείξουν καινοτόμες λύσεις στα προβλήματα της σύγχρονης Μικροβιολογίας.

Στο Εργαστήριο ΚΜΜΠ λειτουργούν οι επί μέρους Ερευνητικές Μονάδες:
  • Μονάδα Παθογένεσης και Ανοσολογίας Λοιμώξεων
  • Μονάδα Βακτηριολογίας
  • Μονάδα Παρασιτολογίας και Ιατρικής Εντομολογίας
  • Μονάδα Ρικετσιών και Κροτωνομεταδιδόμενων Λοιμώξεων
  • Μονάδα Μικροβιολογίας Τροφίμων, Υδάτων και Περιβάλλοντος
- Website: http://www.cmmp.med.uoc.gr
Εργαστήριο Κλινικής Χημείας - Βιοχημείας
(Μ. Βενυχάκη, Χ. Τσατσάνης)
Μελέτη του ρόλου των νευροπεπτιδίων του stress στην φλεγμονή, στην τραυματική επούλωση και στον καρκίνο. Αλληλεπίδραση του νευροενδοκρινικού συστήματος με το ανοσοποιητικό. Μελέτη της δράσης νευροπεπτιδίων στο λιπώδη ιστό. Μοριακοί μηχανισμοί ενεργοποίησης μακροφάγων και μελέτη του ρόλου των micro-RNA.
- Website: http://clinchem.med.uoc.gr/