Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδασκόντα, στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Κλινική Επιδημιολογία»

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδασκόντα, στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία-Κλινική Επιδημιολογία» για την Ιατρική Σχολή. Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη …

Κατηγορίες